Saturday, October 6, 2012

Gió Heo May - Làm blogger nhiều mục như Multiply nhe.(Quà An cho các bạn)Ai ở blogger rồi thì view link này nhe

Mình bày trò này ra...nếu chịu khó chút thì các bạn sẽ có 1 trang blogger vừa ý cho mà xem...chỉ là hơi mất thời gian 1 chút...vì đây là ý nghĩ của An..vốn khg có theo công thức nào của bất cứ ai trên Google cả...chỉ thử xem..được thì tốt mà khg được thì xóa..khg hề hấn gì cả.
  • Đầu tiên là blog chính của An sẽ đặt tên là Testing...An tạo nó với những bước y chang các bạn tạo blog các bạn vậy...kế đó An lại tạo thêm blog mới bằng cách bấm vào New Blog...và cũng tạo nó y như blog chính của mình...nhưng khg cần những chi tiết phụ như là add mấy cái tiện ích gì đâu...nếu mặc định nó có thì các bạn bấm remove nó đi..lấy trang trống trơn vậy...nhớ nhe..An tạo blog thứ 2 và đặt là Notes...với blog này chỉ dùng để giăng note tám như bên Multiply vậy đó: Mỗi blog khi đặt tên thì dễ lắm thôi..cứ thêm số hoặc chữ cái ngay đằng sau thí dụ anhoaiphamA là nó sẽ cho mình pass liền.

  • Kế đó vào Dashboard để thấy bao nhiêu blog mình mở nó sẽ hiện ra ngay đó:

  • Bây giờ bắt đầu add blog phụ (Notes) vào blog chính(Testing) của mình nha..và nếu mở bao nhiêu mục(blog) thì cũng add y vậy: Trong hình An hướng dẫn là...để add mục Notes vào trang chính của mình..các bạn làm như trong hình..nghĩa là bấm như trong mũi tên để lấy địa chỉ của nó

.....và xem hình kế tiếp để thấy cách add nha


  • Copy địa chỉ của mục Notes(blog Notes) xong...chúng ta vào lại dashboard và mở blog chính (Testing) của mình ra...chọn mở mục Pages (Trang)...Bấm ngay mục New page và chọn Web link như trong hình...paste cái địa chỉ blog Notes vào và đặt tên là Notes...cái tên này nó sẽ hiện ra ở đầu trang chính của mình với điều kiện là chọn cho nó hiển thị đầu trang nhe...bấm Save


Mình add địa chị mục Notes xong bấm Save thì nó hiện ra trong trang chính của mình thế này đây:Chúng ta bấm View trang chính của mình để thấy nó thế nào nha:  • Xem như xong rồi cái phần tạo mục này nọ như bên Multiply...bây giờ muốn post để tài gì thì chúng ta vào dashboard và chọn blog có đề tài đó để post nhe...với trò này..chúng ta khg cần đặt nhãn gì sất vì mục nào nó đã ra mục đó rồi. 


An thử giăng 1 cái note và đương nhiên An mở blog có tên là Notes để post bài. Xong rồi đó...chúc các bạn hài lòng nhe. 
Chú ý : khi mở blog phụ thì chúng ta đồng chọn cho nó theme y như trang chính vậy há...để khi bấm vô khg làm người view bài thấy lạ. (Bài đang cần bổ xung thêm...chờ Gió nha)

A.Tạo trang :
  
1. Trang chính : là trang blog các bạn đăng ký trực tiếp với Blogspot.
Hãy nhớ tên trang blog của bạn. Ví dụ của Gió là : gioheomayhd.blogspot.com
 2. Các trang phụ :Sau khi có Trang chính, các bạn tạo các trang phụ tùy theo số lượng trang bạn muốn và đặt tên cho từng trang : Ví dụ Gió có trang chính (Blog) 5 trang phụ ( notes, photo,music,video,Guestbook)
Cách tạo trang phụ (Blog Gió là tiếng Việt bạn nào có tiếng Anh thì nhìn của An)
- đăng nhập vào Blogspot > click “thiết kế” trên góc phải của trang.

- Nhìn trên góc trái click “blog của tôi” >blog mới > gõ vào tiêu đề (notes hoặc photo….) mỗi trang chỉ một ứng dụng nên chỉ gõ vào mỗi trang một tên thôi> click chọn đại 1 theme mai mốt chỉnh sau.>click vào “Địa chỉ” là bạn lập lại địa chỉ trang blog chính thêm số hoặc ký hiệu vào :
Ví dụ : trang chính là gioheomayhd ( đã có sẵn), trang note là “gioheomayhd1”, trang photo là “gioheomayhd2”….
- click "tạo blog" và đợi ra trang blog mới >click thiết kế của trang mới> click "trang" trong cột dọc > sẽ thấy chữ  "trang chủ" bạn click vào chỉnh sửa  đúng tên trang blog vừa làm.

Sau đó click “blog mới” tiếp tục làm như thế tất cả các trang còn lại .. 
Cho đến khi bạn có tất cả 5, 6 trang gồm trang chính và những trang phụ.
 B. Tạo liên kết giữa các trang:
    + trở lại trang chính > thiết kế> blog của tôi > hiện lên tất cả các trang blog vừa tạo
    +Bạn bắt đầu lần lượt nhập tên các trang liên kết vào từng  trang ứng dụng : Ví dụ bạn làm trang Blog đầu tiên
         
         @ click vào "xem blog" ở cuối hàng có chữ "blog" click thiết kế > click "trang" ở cột dọc > click "hiện thị tab trên đầu tab">trang mới > địa chỉ Web > đánh tên "notes" vào  « tiêu đề », mở một cửa sổ khác lấy link trang note bỏ vào địa chỉ web ( nhớ click bỏ cái dấu ( /) cuối link > click "lưu" là xong không click thêm "lưu thay đổi" ở đầu trang nữa , nếu không sẽ bị lỗi
)
          @ lần lượt tạo cho trang blog tất cả các địa chỉ web còn lại của các trang kia y như thế kể cả chính cả phụ .
( ví dụ của Gió sẽ tạo trong trang blog gồm trang blog đã tạo sẵn và thêm địa chỉ của 5 trang kia)
           @ Các trang còn lại cũng làm như thế , có nghĩa là tất cả các trang blog đều có thêm địa chỉ của các trang blog còn lại.

Sau khi làm xong tất cả các trang là bạn đã liên kết xong các trang , bạn có thể thử lại và trang trí các trang phụ tùy ý thích của mình .

Trên là Gió nói theo kiểu mình làm ... Trong bài viết An chỉ mới viết đến tạo trang mà chưa nói đên cách liên kết các trang, các bạn xem thêm tóm tắt của Gió nhá . Nói thì dài nhưng thật ra làm rất nhanh và không khó.

P/S bạn nào không có thời gian, có thể tin để Gió làm hộ thì OK , đừng ngại !
Guestbook: Mây có hỏi trang Guestbook làm sao thật ra thì Gió chỉ mở trang viết blog , bỏ 2 tấm hình và nhạc vào y như trang home của Multiply thôi. Còn comment chính là nơi bạn bè tám chuyện chứ đâu có gì . Tự dưng nghĩ ra cách để tám chuyện thôi mà !

Trang blogspot của Gió, các bạn có thể tham khảo thêm
gioheomay


Ai ở blogger rồi thì view link này nhe

Mình bày trò này ra...nếu chịu khó chút thì các bạn sẽ có 1 trang blogger vừa ý cho mà xem...chỉ là hơi mất thời gian 1 chút...vì đây là ý nghĩ của An..vốn khg có theo công thức nào của bất cứ ai trên Google cả...chỉ thử xem..được thì tốt mà khg được thì xóa..khg hề hấn gì cả.
  • Đầu tiên là blog chính của An sẽ đặt tên là Testing...An tạo nó với những bước y chang các bạn tạo blog các bạn vậy...kế đó An lại tạo thêm blog mới bằng cách bấm vào New Blog...và cũng tạo nó y như blog chính của mình...nhưng khg cần những chi tiết phụ như là add mấy cái tiện ích gì đâu...nếu mặc định nó có thì các bạn bấm remove nó đi..lấy trang trống trơn vậy...nhớ nhe..An tạo blog thứ 2 và đặt là Notes...với blog này chỉ dùng để giăng note tám như bên Multiply vậy đó: Mỗi blog khi đặt tên thì dễ lắm thôi..cứ thêm số hoặc chữ cái ngay đằng sau thí dụ anhoaiphamA là nó sẽ cho mình pass liền.

  • Kế đó vào Dashboard để thấy bao nhiêu blog mình mở nó sẽ hiện ra ngay đó:

  • Bây giờ bắt đầu add blog phụ (Notes) vào blog chính(Testing) của mình nha..và nếu mở bao nhiêu mục(blog) thì cũng add y vậy: Trong hình An hướng dẫn là...để add mục Notes vào trang chính của mình..các bạn làm như trong hình..nghĩa là bấm như trong mũi tên để lấy địa chỉ của nó

.....và xem hình kế tiếp để thấy cách add nha


  • Copy địa chỉ của mục Notes(blog Notes) xong...chúng ta vào lại dashboard và mở blog chính (Testing) của mình ra...chọn mở mục Pages (Trang)...Bấm ngay mục New page và chọn Web link như trong hình...paste cái địa chỉ blog Notes vào và đặt tên là Notes...cái tên này nó sẽ hiện ra ở đầu trang chính của mình với điều kiện là chọn cho nó hiển thị đầu trang nhe...bấm Save


Mình add địa chị mục Notes xong bấm Save thì nó hiện ra trong trang chính của mình thế này đây:Chúng ta bấm View trang chính của mình để thấy nó thế nào nha:  • Xem như xong rồi cái phần tạo mục này nọ như bên Multiply...bây giờ muốn post để tài gì thì chúng ta vào dashboard và chọn blog có đề tài đó để post nhe...với trò này..chúng ta khg cần đặt nhãn gì sất vì mục nào nó đã ra mục đó rồi. 


An thử giăng 1 cái note và đương nhiên An mở blog có tên là Notes để post bài. Xong rồi đó...chúc các bạn hài lòng nhe. 
Chú ý : khi mở blog phụ thì chúng ta đồng chọn cho nó theme y như trang chính vậy há...để khi bấm vô khg làm người view bài thấy lạ. (Bài đang cần bổ xung thêm...chờ Gió nha)

A.Tạo trang :
  
1. Trang chính : là trang blog các bạn đăng ký trực tiếp với Blogspot.
Hãy nhớ tên trang blog của bạn. Ví dụ của Gió là : gioheomayhd.blogspot.com
 2. Các trang phụ :Sau khi có Trang chính, các bạn tạo các trang phụ tùy theo số lượng trang bạn muốn và đặt tên cho từng trang : Ví dụ Gió có trang chính (Blog) 5 trang phụ ( notes, photo,music,video,Guestbook)
Cách tạo trang phụ (Blog Gió là tiếng Việt bạn nào có tiếng Anh thì nhìn của An)
- đăng nhập vào Blogspot > click “thiết kế” trên góc phải của trang.

- Nhìn trên góc trái click “blog của tôi” >blog mới > gõ vào tiêu đề (notes hoặc photo….) mỗi trang chỉ một ứng dụng nên chỉ gõ vào mỗi trang một tên thôi> click chọn đại 1 theme mai mốt chỉnh sau.>click vào “Địa chỉ” là bạn lập lại địa chỉ trang blog chính thêm số hoặc ký hiệu vào :
Ví dụ : trang chính là gioheomayhd ( đã có sẵn), trang note là “gioheomayhd1”, trang photo là “gioheomayhd2”….
- click "tạo blog" và đợi ra trang blog mới >click thiết kế của trang mới> click "trang" trong cột dọc > sẽ thấy chữ  "trang chủ" bạn click vào chỉnh sửa  đúng tên trang blog vừa làm.

Sau đó click “blog mới” tiếp tục làm như thế tất cả các trang còn lại .. 
Cho đến khi bạn có tất cả 5, 6 trang gồm trang chính và những trang phụ.
 B. Tạo liên kết giữa các trang:
    + trở lại trang chính > thiết kế> blog của tôi > hiện lên tất cả các trang blog vừa tạo
    +Bạn bắt đầu lần lượt nhập tên các trang liên kết vào từng  trang ứng dụng : Ví dụ bạn làm trang Blog đầu tiên
         
         @ click vào "xem blog" ở cuối hàng có chữ "blog" click thiết kế > click "trang" ở cột dọc > click "hiện thị tab trên đầu tab">trang mới > địa chỉ Web > đánh tên "notes" vào  « tiêu đề », mở một cửa sổ khác lấy link trang note bỏ vào địa chỉ web ( nhớ click bỏ cái dấu ( /) cuối link > click "lưu" là xong không click thêm "lưu thay đổi" ở đầu trang nữa , nếu không sẽ bị lỗi
)
          @ lần lượt tạo cho trang blog tất cả các địa chỉ web còn lại của các trang kia y như thế kể cả chính cả phụ .
( ví dụ của Gió sẽ tạo trong trang blog gồm trang blog đã tạo sẵn và thêm địa chỉ của 5 trang kia)
           @ Các trang còn lại cũng làm như thế , có nghĩa là tất cả các trang blog đều có thêm địa chỉ của các trang blog còn lại.

Sau khi làm xong tất cả các trang là bạn đã liên kết xong các trang , bạn có thể thử lại và trang trí các trang phụ tùy ý thích của mình .

Trên là Gió nói theo kiểu mình làm ... Trong bài viết An chỉ mới viết đến tạo trang mà chưa nói đên cách liên kết các trang, các bạn xem thêm tóm tắt của Gió nhá . Nói thì dài nhưng thật ra làm rất nhanh và không khó.

P/S bạn nào không có thời gian, có thể tin để Gió làm hộ thì OK , đừng ngại !
Guestbook: Mây có hỏi trang Guestbook làm sao thật ra thì Gió chỉ mở trang viết blog , bỏ 2 tấm hình và nhạc vào y như trang home của Multiply thôi. Còn comment chính là nơi bạn bè tám chuyện chứ đâu có gì . Tự dưng nghĩ ra cách để tám chuyện thôi mà !

Trang blogspot của Gió, các bạn có thể tham khảo thêm
gioheomay

No comments:

Post a Comment